Fysioterapi & Fysioterapeuter Rehabilitering inom Privatvården

Fysioterapi & fysioterapeuter genomgår de senaste åren samma förändring som resten av vården när det kommer till privatisering och privata fysioterapi kliniker.

Genom att ta del av andras erfarenheter kan du lättare genomföra övergången från vård till privatklinik.