Fysioterapi 2015

Lära dig mer om fysioterapi

Vad är fysioterapi?  

Fysioterapi är ett akademiskt ämne. Tidigare var yrkestiteln sjukgymnast. Från 1 januari är det dock fysioterapeut som gäller. Har man tagit sin examen som sjukgymnast innan detta, så måste man ansöka om att få byta titel. Det gör man hos Socialstyrelsen. Fysioterapeut är en yrkesgrupp inom sjukvården. Man specialiserar sig på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den.

Vad gor en fysioterapeut
Varfor blir man en fysioterapeut

Vad gör en fysioterapeut?

Personer som upplever besvär ifrån rygg, nacke, axlar, höfter, knän samt med stress, sömn och långvarig smärta är ofta de som uppsöker en fysioterapeut. En fysioterapeut gör först en undersökning och bedömning av det du söker för. Efter det så får du dels en förklaring samt hjälp att se samband och identifiera orsaker till ditt besvär. Utifrån det kan du få förslag på vad ni bör göra för att åtgärda det och man upprättar en personlig plan för rehabilitering. Fysioterapi kallas till vardags för just sjukgymnastik. Det är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Ofta har fysioterapeuten nära kontakt med sin patient under en lång tid. Det eftersom rehabilitering ofta tar tid. Det går att jobba med olika sorters grupper i samhället. Det kan vara barn- och ungdomar med funktionsvariationer. Man kan även jobba äldre med fysiska eller psykiska funktionshinder så väl som med patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Även idrottare har ofta kontakt med en fysioterapeut på grund av olika skador. En fysioterapeut kan även jobba med personer som har sjukdomar eller skador i nervsystemet, i andningsorganen eller cirkulationssystemet och i rörelsesystemet. Behöver du besöka en fysioterapeut? Klicka vidare här: Idrottsskadeexperten

Varför blir man en fysioterapeut?

Fysioterapeut är i Sverige ett så kallat Legitimationsyrke. Man jobbar med att förebygga att människor ska bli sjuka. Man jobbar även med att behandla smärta och olika problem som patienter har. Det finns patienter i alla åldrar. Besvär kan uppstå av olika orsaker. Ofta blir man eller känner sig funktionsnedsatt. Bland besvär man behandlar är ont i ryggen, svaga muskler, stelhet, nedsatt kondition, dålig koordinationsförmåga eller andningsbesvär. Ofta så jobbar en fysioterapeut i nära samarbete med andra. Så som läkare eller arbetsterapeuter.En fysioterapeut utgår från en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hans eller hennes individuella förutsättningar för att kunna bedöma vad det är för behandling som är aktuell.Det finns olika arbetsmetoder och dessa skiftar beroende på vad det är som ska behandlas.  Vanliga former av behandling är rehab-träning, smärtbehandling samt ett individuellt utformat träningsprogram. Kika gärna in på https://sportsrehab.se/

fysioterapeut

Vad krävs för att bli en fysioterapeut?

En fysioterapeut jobbar mycket med människor och nära den. Det är ofta en hel del kroppskontakt under behandlingsarbetet. Det är därför bra att vara en person som kan använda och lyssna till kroppen. Det eftersom man har det som ett redskap i sitt arbete.

Fysioterapi bygger en hel del på att patienten är delaktig i sin egen behandling. En fysioterapeut ska bara ge de rätta verktygen. Det så att patienten kan hantera smärtan eller fungera på ett bra sätt i vardagen.

En fysioterapeut behöver kunna inspirera och motivera sina patienter. Det eftersom resultatet beror mycket på patienten själv. Det krävs att han eller hon är motiverad och delaktig.

Fysioterapeut är ett självständigt yrke med eget behandlingsansvar. Inom detta arbete så är det en hel del kontakter med andra. Det är med patienter, anhöriga, samt andra vårdgivare. De flesta fysioterapeuter är offentligt anställda. De jobbar då ofta inom landstingens och kommunernas olika vårdinstanser.

en fysioterapeut

Vad gör en fysioterapeut?

Personer som upplever besvär ifrån rygg, nacke, axlar, höfter, knän samt med stress, sömn och långvarig smärta är ofta de som uppsöker en fysioterapeut. En fysioterapeut gör först en undersökning och bedömning av det du söker för. Efter det så får du dels en förklaring samt hjälp att se samband och identifiera orsaker till ditt besvär. Utifrån det kan du få förslag på vad ni bör göra för att åtgärda det och man upprättar en personlig plan för rehabilitering.

Fysioterapi kallas till vardags för just sjukgymnastik. Det är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Ofta har fysioterapeuten nära kontakt med sin patient under en lång tid. Det eftersom rehabilitering ofta tar tid. Det går att jobba med olika sorters grupper i samhället. Det kan vara barn- och ungdomar med funktionsvariationer. Man kan även jobba äldre med fysiska eller psykiska funktionshinder så väl som med patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Även idrottare har ofta kontakt med en fysioterapeut på grund av olika skador.

En fysioterapeut kan även jobba med personer som har sjukdomar eller skador i nervsystemet, i andningsorganen eller cirkulationssystemet och i rörelsesystemet.